ทำบุญตักบาตร ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

เนื่องในวันเกิดโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

2019-08-14 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม