Generic placeholder image

ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและนักโภชนาการ

โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา

2.นักโภชนาการ  จำนวน  1 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5-11 สค 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศรับสมัคร64.pdf

: 2021-08-02 : Admin 150