Generic placeholder image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้าสอบในวันที่ 21 เมษายน 2564  รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พกส ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf

: 2021-04-19 : Admin 200