Generic placeholder image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

วันเวลา สถานที่สอบ 

สอบ  วันที่ 9 เมษายน 2564  เวลา 08.30 น.  ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พกส ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf

: 2021-04-07 : Admin 212