Generic placeholder image

ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลดและพยานรับรอง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการประจำปีงบประมาณ 2564

ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลดและพยานรับรอง  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 4.1.1บันทึกข้อความ_ขออนุมัติเผยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รพ.ทุ่งศรีอุดม.pdf

: 2021-03-14 : Admin 129